AHSAM HAKKINDA

AHSAM Araştırma Merkezi, aktif olarak faaliyet gösteren bir analiz üretme kuruluşu ve araştırma merkezidir. AHSAM’nin amacı, ulusal, bölgesel ve uluslararası sorunlara yönelik çalışmalar yapmak ve bunları kamuoyuna ve karar alıcılara sunmaktır.  Ulusal ve küresel sorunları,  tarihi ve kültürel bir derinlik içerisinde ele alan AHSAM, bugüne yönelik bilgi üretiminin yanı sıra, geleceğe yönelik projeksiyonlarda da bulunmayı amaçlamaktadır. 

AHSAM’ın kısa ve orta vadedeki çalışmaları ve belli periyotlarla yayınladığı raporlar, analizler ve perspektifler ile Türkiye’deki bilgi ve tahlil seviyesini yükselterek, karar verme mekanizmalarına olumlu katkıda bulunmayı hedeflemektedir.  

AHSAM, Türkiye’yi ve onun stratejik konumunu doğrudan ilgilendiren sorunları da çok boyutlu ve inter-disipliner bir bakış açısıyla tahlil etmektedir.

AHSAM, giderek genişleyen bir yayın ağına da sahiptir. Günlük  ingilizce yayım yapan The Daily Turkish “www.thedailyturkish.com” ve Milli Ekonomi Portalı olan “www.ekonomihatti.com” olmak üzere iki yayın organı bulunmaktadır.

AHSAM, bir analiz üretme ve araştırma merkezi olarak güvenilir bilgi ve belgelerden rapor üretme fonksiyonunun yanında, yerel ve küresel politika konularına ilgi duyan herkes için açık bir platform olma yolunda hızla ilerlemektedir.AHSAM Araştırma Merkezi, eğitimden sosyal güvenliğe, para politikalarından yabancı sermayeye, insan haklarından Türk dış politikasına, medyadan enerji politikalarına kadar pek çok konu hakkında çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir.