Seçmen tercihi araştırması

AHSAM Araştırma Merkezi tarafından yapılan saha araştırmasında seçmenin tercihini etkileyen faktörlere yönelik aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Seçmenler oy verirken aday ve parti ikileminde hem adayı hem de partiyi değerlendirmekte ve bununla birlikte parti lideri ve parti ideolojisini de önemli bir faktör olarak görmektedir. Seçmenlerin siyasi tercihlerinin belirlenmesinde yakın çevre olarak değerlendireceğimiz aile ve kanaat önderlerinin önemli bir etkisi bulunmaktadır.

Seçmenin yarısına yakını oy vereceği partiye, seçim kampanyaları başladığı dönemden itibaren belirlerken, geriye kalan kesim ise kararını adayların kesinleşmesinden sandığa gidene kadar geçen süreçte belirlemektedir. Dolayısıyla; adaylar, seçim kampanyaları, siyasal iletişim faaliyetleri bu süreçte dengeleri değiştirebilecek bir etkiye sahiptir. Parti liderinin hitabet gücü ve karizmatik özellikleri seçmen tercihlerini etkileyecek bir unsur olarak görülmektedir.

Kitle iletişim araçlarının seçmenin tercihinde etkili olduğu çeşitli araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede “adayların sosyal medya-ulusal ve uluslararası medyadaki konuşmaları ve açık oturumlardaki performansları siyasi tercihimi etkiler” önermesine seçmenlerin yüksek oranda katıldıkları belirlenmiştir. Yine aynı şekilde televizyonlarda ve gazetelerde yayınlanan haberlerin siyasi tercihin oluşmasında etkili olduğu görülmektedir. Özellikle de gazetelerde yayınlanan haber ve köşe yazılarının siyasi tercihin oluşmasında etkili olduğu örneklem grubu tarafından daha yoğun bir şekilde katılım görmüştür. Siyasi hayatına başladığı partiden istifa edip yeni siyasi parti kurmaya çalışan isimlere ise seçmenin güven duymadığı ortaya çıkmıştır.

ARAŞTIRMAYI PDF OLARAK OKUMAK İÇİN TIKLAYIN